Geen confectie, maar maatwerk, een jaar lang teamtrainingen bij LuciVer


Inleiding
Een jaar geleden werd ik benaderd door LuciVer, een zorginstelling in de buurt met het verzoek teamtrainingen voor hun teams te gaan verzorgen. Het idee hierachter was de medewerkers van diverse teams professioneel te ondersteunen bij de (communicatieve) uitvoering van hun taak. Tevens was er behoefte casuÔstiek per team uit te diepen met elkaar met vragen als:  waar loop ik in mijn werk in het contact met mijn cliŽnt en mijn collega tegenaan? Hoe zouden mijn collega’s zoiets aanpakken?
Zorginhoudelijk werd en wordt er al heel wat bijgeschoold in deze teams. Maar aangezien een goede  bejegening van bewoners in en extramuraal hoog op de agenda staat bij deze instelling bleken teamtrainingen op maat een mooie aanvulling op eerder gegeven trainingen zoals Van Harnas naar Zomerjurk. Vol enthousiasme ging ik aan de slag!

Goed leven
In de brochure van de Stichting staat te lezen dat LuciVer ervan uit gaat dat ieder mens op zijn eigen manier in het leven staat. Dat ieder mens uniek is en zelf kiest wat zin geeft aan zijn leven. Deze keuzevrijheid vormt het begin van wat men binnen LuciVer goed leven noemt. Dat geldt voor de bewoners en dat geldt ook voor de medewerkers.

Goed werkgeverschap
Oprecht plezier hebben in je werk is immers ook een onderdeel van goed leven. Het inspireert en draagt bij aan een positief gevoel. Teamtrainingen bieden  een mooi platform voor het uitwisselen van ideeŽn hoe je de eigen professionaliteit ten diensten van de organisatie kunt vergroten. Hiermee geeft LuciVer in mijn ogen vorm aan goed en bewust werkgeverschap. Teamtrainingen dragen daaraan bij.

Goede teamtrainingen?!
Inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik tien teams gemiddeld  drie keer getraind. Het gezelschap was gevarieerd en altijd inspirerend om mee samen te werken. Zo waren er verzorgenden van de afdelingen somatiek, extramuraal en PG  (psychogeriatrisch) en ook  zorghulpen, medewerkers facilitair (denk aan keuken, receptie, tuinonderhoud en huishouding) en activiteitenbegeleiders heb ik mogen trainen. Fascinerend te ervaren hoeveel personeel er betrokken is bij het vormgeven van goed leven voor de bewoners van LuciVer. Van tuinman tot kok, van verzorgende tot vrijwilliger, ze dragen allemaal hun steentje bij.

 In de teamtraining stond steeds de behoefte van het team op dat moment centraal. De kernwaarden van  LuciVer: passie, aandacht, vertrouwen, inspiratie en professionaliteit als een warme en vertrouwde deken steeds bij de hand.
In een voorgesprek bepaalde ik voor iedere training met de bijbehorende teamleider waar de training deze keer over zou gaan. De thema’s varieerden per team vanwege het maatwerk.  Hoog scoorden de thema’s effectieve communicatie, feedback geven, aanspreken, kwaliteiten en valkuilen, professionele dienstverlening en de cirkels van invloed en betrokkenheid in het leven geroepen door Covey.

Het resultaat was dat medewerkers zich meer bewust werden van hun eigen invloed en mogelijkheden. Sommigen gaven aan zich meer uit te spreken naar collega’s en volgens het geleerde feedback te geven en te kunnen ontvangen. Een medewerker vertelde zich meer bewust te zijn geworden van haar valkuil en deze bewust in toom had weten te houden in een contact met een veelvragende bewoner.  Het gesprek over kwaliteiten leidde in veel gevallen tot de conclusie dat de (in deze instelling veel voorkomende!) kwaliteiten hulpvaardigheid, zorgzaamheid en betrokkenheid goud waard zijn zo lang ze niet doorschieten en de grenzen van professionele dienstverlening geen geweld aandoen. Op een plek waar al zolang met zoveel aandacht maatwerk wordt geleverd aan bewoners, kan dat wel eens voor een dilemma bij de medewerker zorgen. Goede afspraken hierover in een teamtraining en teamoverleg zijn dan hard nodig.

Goede interactie
Invloed en betrokkenheid kwam ook naar voren als de interactie tussen teamleider en team onder de loep genomen werd. Indrukwekkend te merken hoe open het gesprek daarover gevoerd kon worden. De teamleiders waren bijna altijd aanwezig bij de teamtrainingen waardoor zowel medewerkers als teamleiders goed bij het hele proces betrokken konden blijven. Overigens is herhaaldelijk benadrukt dat vertrouwelijkheid hierbij een groot goed is, ook al  is dat niet eenvoudig in een gemeenschap waar men letterlijk zo dicht bij elkaar leeft en werkt. Met name door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. De korte lijnen voor overleg met de teamleiders en managers voelden voor mij als trainer in ieder geval weldadig en effectief aan.

Goed vervolg
Medewerkers tevreden, teamleiders en managers tevreden en ook zelf kijk ik met een heel goed gevoel terug op dit eerste jaar. Geweldig dus om te horen dat er een vervolg gepland is van de teamtrainingen in 2013. Het overkoepelende thema zal dan zijn: zelfstandigheid van de teams. In mijn hoofd borrelt het al van de ideeŽn. Dat wordt weer mooi en goed werk!
 

Terug