In mijn (team)trainingen en coachbijeenkomsten is uw leerbehoefte het vertrekpunt. We bepalen samen wat het doel is en hoe we dat het beste in uw geval kunnen bereiken. Het kan een leervraag zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, competenties, vaardigheden, maar ook teamvragen die met klantgerichtheid of teamontwikkeling te maken hebben.

Voorbeeld polikliniek
Een polikliniek buigt zich over de vraag: Hoe klantgericht zijn we? In de intake blijkt al snel dat deze vraag veel andere vragen oproept. Worden patiŽnten goed en volgens de huisstijl te woord gestaan, wordt er niet te weinig, maar ook niet teveel tijd besteed aan inkomende telefoontjes? Weten de medewerkers adequaat om te gaan met boze, teleurgestelde of verdrietige patiŽnten en zijn ze aan de andere kant in staat hun hulpvaardigheid te begrenzen als dat nodig (efficiŽnter) is? Voelen patiŽnten zich aan de balie goed bejegend? Is de informatie helder en afgestemd op de patiŽnt van dat moment?
Hoe is het gesteld met de interne communicatie: weten collegaís op een goede manier samen te werken en durven zij elkaar aan te spreken op ineffectief gedrag als het om klantgerichtheid gaat? Geschikte werkvormen hiervoor bleken: een interactieve presentatie, een spel over klantgerichtheid, uitwisselen en oefenen van eigen voorbeelden en ervaringen met een trainingsactrice. Opluchting en plezier bij de deelnemers als zij zelf eens op een (gespeeld) spreekuur hun hart mogen komen luchten!
Het resultaat is meer inzicht in klantgerichtheid en handreikingen om eigen gedrag bij te stellen.

Voorbeeld psychologen werving en selectie
Een groep psychologen, verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers wil zich tijdens een professionaliseringsdag bezig houden met de vraag: Hoe kunnen we in een selectiegesprek optimaal gebruik maken van non verbaal gedrag van zowel de kandidaat als van onszelf, zodat het selectiegesprek meer rendement krijgt.
In de intake blijkt al snel dat een mengvorm van interactieve oefeningen, intervisie en het werken met eigen casuÔstiek het beste zal werken. Een trainingsactrice zal in de oefensituaties de rol van kandidaat spelen.
Het resultaat is meer bewustzijn van (ook eigen) non verbale signalen en ideeŽn hier effectiever gebruik van te maken in de selectiegesprekken.

Voorbeeld individuele coaching
Een medewerker wil graag bij zichzelf onderzoeken wat haar weerhoudt om voluit te kiezen voor het beroep dat ze ambieert: huisarts. Met een voice dialogue laten we een aantal ikken hierover aan het woord: de vrijheidszoeker, de interne criticus, de professional, de perfectionist, de zorgzame, de ambitieuze... Ze hebben allemaal hun eigen kijk op de keuze die gemaakt kan worden. Het resultaat is meer bewustzijn van de innerlijke krachten en een welbewuste keuze.

In mijn training en coaching stem ik werkvormen af op uw behoefte en mijn inzicht en ervaring ermee.
Omdat ik het leuk vind om te variŽren en omdat ik gemerkt heb dat het werkt, zet ik ook graag dramatechnieken in. Ik heb me daar door opleiding en ervaring in gespecialiseerd. U kunt hierbij denken aan gedragsdrama, voice dialogue, voicedrama, monodrama en andere varianten. U vindt deze vormen hieronder toegelicht.

Gedragsdrama
Bij gedragsdrama leren mensen te experimenteren met nieuw gedrag. Een situatie uit hun werk of privť -leven wordt in scŤne gezet en een trainingsacteur neemt de rol van klant, patiŽnt, leidinggevende etc. op zich. Een cursist oefent met een trainingsacteur waarna hij feedback krijgt van verschillende kanten in een nabespreking.

Voice Dialogue
Voice Dialogue is begin jaren zeventig ontwikkeld door het Californische echtpaar Hal en Sidra Stone. In hun methode wordt u uitgenodigd op een andere manier naar uzelf te kijken en uzelf te beschouwen als een persoon die niet uit een, maar uit een heleboel ikken bestaat. Die ikken houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Voice Dialogue is een krachtige effectieve en speelse coachingsmethode, herkenbaar en niet- oordelend.

Voicedrama
Voicedrama is een syntese van gedrags- of psychodrama en voice dialogue, ontwikkeld door Lex Mulder. Een cursist oefent een situatie met een trainingsacteur. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de interactie en gedragsvarianten, maar ook voor wat er zich in de binnenwereld van de cursist afspeelt. Welke primaire en verstoten ikken zingen hier hun deuntje mee? Soms kunnen medecursisten die ikken letterlijk een stem geven. De oefenende cursist kan zich op die manier meer gewaar worden van de invloed van dit innerlijke theater op zijn uiteindelijke gedragskeuzes.

Monodrama
Bij monodrama pas ik als begeleider technieken van voicedrama toe in een individuele setting. Omdat er geen tegenspelers zijn, speel ik als begeleider de benodigde rollen zelf.

Terug