Werkwijze

U bent op zoek naar een trainer die uw team effectiever kan laten communiceren of u vermoedt dat er in uw team teveel kwaliteiten onbenut blijven. U wilt intervisiebijeenkomsten voor uw professionals en een medewerker kan een coaching gebruiken waarin de balans tussen werk en privé centraal zal staan. (zie ook mijn aanbod) Uw vraag is mijn start.

Ik kan op de klassieke manier trainen en coachen: met interactieve presentaties, dialoog en reflectie. Liever nog breng ik ook op andere manieren het leerproces op gang. Met oefeningen binnen of buiten, speelse dramawerkvormen, een spel, muziek, visualisatie, associatie etc. Leesmeer

Het speelse ontwerp van mijn logo laat zien hoe ik werk. Ik sluit aan op wat er al is (de draadjes), probeer dat te verdiepen door uw leerervaring uit te breiden.

In mijn logo ziet u ook de golf. Die staat voor de kracht in u die ervoor gaat zorgen dat er beweging komt. Pittie Communicatie laat u bewegen. Als de golf omgeslagen en tot rust gekomen is op het strand, is het patroon in het zand veranderd. Zo zal er ook bij u verandering ontstaan in kennis, gedrag of beleving na de training/coaching. U kunt een situatie dan met andere ogen bekijken en andere keuzes maken.